Różnice między badaniami jakościowymi a ilościowymi - kiedy stosować każdy rodzaj

ankiety online
Różnice między badaniami jakościowymi a ilościowymi - kiedy stosować każdy rodzaj

Myślałeś/aś kiedyś nad różnicą pomiędzy badaniami jakościowymi a ilościowymi i za pomocą którego badania przeprowadzić badanie opinii? W tym artykule dowiesz się podstawowych rzeczy na ich temat, o różnicach pomiędzy tymi badaniami oraz kiedy warto zastosować dane badanie.

 

Badania jakościowe

Badania jakościowe to metody badawcze, które koncentrują się na "głębszej" analizie różnych zjawisk. Głównym celem tych badań jest uzyskanie lepszego i bardziej precyzyjnego zrozumienia analizowanych zagadnień za pomocą specjalnych technik badawczych. Skupiają się na charakterystyce badanych zjawisk i odpowiadają na pytania takie jak "co", "ile", "jak silnie", "jak często", "w jakiej części". Badania jakościowe różnią się od badań ilościowych, ponieważ nie wykorzystują pomiaru ilościowego, a skupiają się na wydobyciu wiedzy od badanych osób. Techniki jakościowe pozwalają uzyskać nietypowe dane i spojrzeć na zagadnienia z różnych perspektyw. Badania jakościowe skupiają się na zrozumieniu ludzkich uczuć, przekonań i zachowań, a wyniki nie są reprezentatywne, lecz dostarczają dogłębnego zrozumienia kontekstu badanych zjawisk.

 

Badania ilościowe

Badania ilościowe to metody badawcze oparte na analizie liczbowych danych pozyskanych z dużej próby respondentów, które pozwalają na uzyskanie wglądu w zachowania i preferencje konsumentów na rynku. Badania ilościowe koncentrują się na pomiarze i analizie zmiennych, pozwalając na identyfikację wzorców i zależności. Pytania typowe dla badań ilościowych to "ile?", "kto?" i "z jaką częstotliwością?". Wyniki tych badań są oparte na statystycznej analizie danych i służą do weryfikacji hipotez oraz wnioskowania na podstawie próby reprezentatywnej dla badanej populacji. Badania ilościowe pozwalają zbadać duże grupy podmiotów w stosunkowo krótkim czasie i pozyskać dane liczbowe, które ułatwiają porównania między różnymi źródłami i czasami. Odpowiedni dobór próby i narzędzi badawczych oraz analiza statystyczna danych są nieodzowne w badaniach ilościowych.

 

Różnice pomiędzy badaniami jakościowymi a ilościowymi

Obie metody mają swoje unikatowe cechy i zastosowania, które pozwalają na dogłębne zrozumienie różnych aspektów badanych zjawisk. Oto bardziej szczegółowy opis różnic między tymi dwoma rodzajami badań:

 • Cel badania:
  • Badania jakościowe skupiają się na "głębszej" analizie i zrozumieniu badanych zjawisk, dzięki czemu pozwalają na odkrycie ukrytych motywacji, postaw i zachowań. Ich celem jest odkrycie przyczyn i mechanizmów działania badanych zjawisk, a nie tylko pomiar ich częstości.
  • Badania ilościowe mają na celu zbieranie danych liczbowych i analizę statystyczną w celu otrzymania wszechstronnego wglądu w zachowania i preferencje badanej populacji. Skupiają się na mierzeniu wielkości i częstości występowania zjawisk, co pozwala na formułowanie ogólnych zależności i wniosków. Badania ilościowe odpowiadają na pytania: "ile?", "kto?" i "jak często?"
 • Dobór próby:
  • W badaniach jakościowych dobór próby jest celowy i skupia się na małych grupach badanych, zwykle liczących od 20 do 50 osób. Ta mniejsza próba pozwala badaczowi na pogłębione zrozumienie opinii i perspektyw każdego uczestnika.
  • Badania ilościowe wykorzystują duże, reprezentatywne próby, często liczące od kilkuset do kilku tysięcy respondentów. Dzięki temu można uogólnić wyniki na całą populację i dokonać bardziej precyzyjnych wniosków.
 • Metody zbierania danych:
  • W badaniach jakościowych stosuje się techniki, takie jak wywiady, grupy fokusowe i analiza treści, które pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowych i subiektywnych odpowiedzi od badanych. Badacze mogą zadawać pytania otwarte, co daje respondentom swobodę wyrażania swoich poglądów.
  • Badania ilościowe korzystają z metod takich jak ankiety, które pozwalają na gromadzenie danych liczbowych w bardziej ustandaryzowany sposób. Respondenci zwykle udzielają odpowiedzi zamkniętych, co ułatwia analizę i porównywanie wyników.
 • Analiza danych:
  • W badaniach jakościowych analiza danych odbywa się w sposób jakościowy i subiektywny, a badacz szuka wzorców, tematów i interpretacji w danych. Ta interpretacyjna natura badań jakościowych może prowadzić do różnych wniosków, ale daje głębszy wgląd w badane zjawiska.
  • W badaniach ilościowych analiza danych jest bardziej obiektywna i opiera się na analizie statystycznej. Badacze wykorzystują wskaźniki liczbowe, takie jak procenty i średnie, aby przedstawić wyniki w sposób zrozumiały i porównywalny.
 • Możliwość uogólnienia wyników:
  • Badania jakościowe mają ograniczoną możliwość uogólnienia wyników na całą populację, ponieważ często opierają się na małych próbach badanych osób. Ich głównym celem jest głębsze zrozumienie badanych zjawisk niż ogólna reprezentatywność.
  • Badania ilościowe mają większą możliwość uogólnienia wyników na całą populację, ponieważ opierają się na dużej, reprezentatywnej próbie. To pozwala na formułowanie ogólnych wniosków i przewidywań.

 

Kiedy warto stosować metodę jakościową, a kiedy metodę ilościową?

Metoda jakościowa jest wskazana w sytuacjach, gdy głównym celem badania jest zrozumienie głębszych motywacji, przekonań i zachowań badanych osób. Jej wykorzystanie jest szczególnie przydatne w badaniach, gdzie istnieje potrzeba zgłębienia tematów, które nie zostały jeszcze w pełni zbadane lub zrozumiane. Badania jakościowe pozwalają na odkrycie złożonych wzorców, różnorodności perspektyw oraz identyfikację nowych i niespodziewanych aspektów danego zjawiska. Warto je stosować w badaniach psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych oraz w sytuacjach, gdy badacze chcą poznać głęboko zakorzenione przekonania i odczucia badanej grupy.

Z kolei metoda ilościowa znajduje swoje zastosowanie, gdy badacze dążą do uzyskania wszechstronnego i uogólnionego obrazu zachowań i preferencji badanej populacji. Jej główną zaletą jest możliwość przeprowadzenia badania na dużej próbie, co pozwala na uzyskanie wyników reprezentatywnych dla całej populacji. Badania ilościowe pozwalają na zbieranie danych liczbowych, które są łatwe do analizy statystycznej, umożliwiając formułowanie precyzyjnych i obiektywnych wniosków. Metoda ta jest stosowana w badaniach marketingowych, społecznych, ekonomicznych oraz w sytuacjach, gdy potrzebne są konkretniejsze i łatwiejsze do porównania wyniki.

Podsumowując, wybór odpowiedniej metody badawczej w badaniach opinii zależy od głębokości zrozumienia badanego zjawiska oraz potrzeb reprezentatywności wyników. Metoda jakościowa jest odpowiednia, gdy badacze dążą do odkrycia głębszych motywacji i różnorodności perspektyw, podczas gdy metoda ilościowa jest preferowana w celu uzyskania ogólnego i reprezentatywnego obrazu badanej populacji. Oba podejścia stanowią cenne narzędzia badawcze i mogą być stosowane w sposób uzupełniający, co pozwala na uzyskanie kompleksowego wglądu w dane zjawisko.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jaki sposób badania jakościowe i ilościowe uzupełniają się nawzajem?

Badania jakościowe i ilościowe uzupełniają się nawzajem, ponieważ badania jakościowe pozwalają na odkrycie głębszych motywacji i perspektyw badanych osób, które mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia zjawisk analizowanych w badaniach ilościowych. Z kolei wyniki badań ilościowych mogą dostarczyć potwierdzenia lub weryfikacji hipotez i wniosków uzyskanych w badaniach jakościowych.

Jakie są ograniczenia i zalety stosowania metod jakościowych i ilościowych?

Badania jakościowe pozwalają na odkrycie głębszych motywacji i perspektyw badanych osób, ale mają ograniczoną możliwość uogólnienia wyników na całą populację. Badania ilościowe umożliwiają uzyskanie ogólnego i reprezentatywnego obrazu badanej populacji, ale mogą być mniej skuteczne w odkryciu ukrytych aspektów zjawisk.

Czy istnieją sytuacje, w których zastosowanie obu metod badawczych może prowadzić do sprzecznych wyników?

Istnieją sytuacje, w których zastosowanie obu metod badawczych może prowadzić do sprzecznych wyników, szczególnie jeśli dane jakościowe i ilościowe nie są ze sobą zgodne lub wynikają z różnych kontekstów badawczych. W takich przypadkach konieczne jest staranne zrozumienie i interpretacja wyników, aby uzyskać pełniejszy obraz badanego zjawiska.

Zobacz także
Zobacz także
21 czerwiec 2024
Opinia respondentów – wyrocznia czy drogowskaz w działaniu?
Moc opinii publicznej Czy zdajesz sobie sprawę, jak potężna jest siła...
Czytaj więcej
23 maj 2024
Dlaczego warto skorzystać z usług jednostki badawczej
Sprawdzone metody badawcze Firmy zajmujące się badaniami rynku specjalizują...
Czytaj więcej
15 kwiecień 2024
Jak zaplanować ankietę online
Zdefiniowanie Celów Ankiety Podczas projektowania ankiety online,...
Czytaj więcej
survgo
Stwórz własną ankietę
online
i otrzymaj
5% rabatu na
badanie w panelu
badawczym!
panel5
Panel Badanie-Opinii

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję