FAQ - Często zadawane pytania


Co to jest panel do płatnych ankiet?

Jedną z technik badań rynku i opinii jest ankietyzacja CAWI (Computer Assisted Web Interview). Polega ona na tym, że ankiety są wypełniane przez respondentów za pośrednictwem strony WWW. Po zgodzie internauty na udział w panelu badawczym i rejestracji w panelu, firma przeprowadzająca takie badania wysyła mu/jej ankiety, w których udział jest odpłatny (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie panelu).

Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, żeby można było wypełniać ankiety online?

Ankiety można wypełniać na dowolnym urządzeniu elektronicznym połączonym z Internetem. Jedyny warunek to posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu.

Co zyskuje się poprzez udział w ankiecie?

Za wypełnianie ankiet otrzymuje się punkty, które następnie – po zgromadzeniu wymaganej ich liczby – można wymienić na pieniądze (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie panelu). Liczba punktów za ankietę jest uzależniona od długości formularza, stopnia skomplikowania pytań itp.

Jak dokładnie wygląda proces wypełniania ankiet?

Zaproszenia do konkretnych badań wysyłane są mailowo. W takiej wiadomości znajdują się najważniejsze informacje, takie jak tytuł badania, jego tematyka, orientacyjny czas wypełniania kwestionariusza, liczba punktów, jakie można uzyskać za wypełnienie ankiety (punkty wymieniane są później na nagrody), termin, do którego formularz będzie aktywny pod przesłanym linkiem. Po kliknięciu na link przechodzi się do formularza. Wypełnianie go jest intuicyjne. Jednak na wszelki wypadek przy każdym pytaniu znajduje się instrukcja dotycząca jego wypełniania (np. czy pytanie jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru). System badawczy dba o to, by panelista wypełniał pytania po kolei i we właściwy technicznie sposób (np. wyświetla komunikat o niewypełnieniu obowiązkowego pola, braku odpowiedzi otwartej, czy pominięciu pytania). Formularz ankiety podzielony jest nie tylko na pytania, ale też strony. Na dole każdej strony znajduje się przycisk „Dalej”, dzięki któremu przechodzi się na kolejną stronę. Czasami aktywny jest również przycisk „Wróć”, dzięki któremu – w razie wątpliwości – można powrócić do poprzedniej, już uzupełnionej strony.

Jak długie mogą być ankiety?

Minimalnie jest to kilka minut (3-5), maksymalnie kilkadziesiąt (30-40). Przeciętnie jest to ok. 10-15 minut.

Czy można ankietę wypełniać „na raty”?

Możliwość przerwania wypełniania ankiety zależy od projektu. O tym, czy można to zrobić paneliści są informowani w wiadomości e-mail zapraszającej do udziału w badaniu, a także na pierwszej stronie formularza. Jeśli jest to ankieta, którą można przerwać, należy wypełnić odpowiedzi do końca danej strony. W momencie naciśnięcia przycisku „Dalej” zapisywane są w systemie badawczym odpowiedzi z całej strony.

Jaka jest pewność, że badania są anonimowe?

Informacje przekazywane przez panelistę w czasie rejestracji służą tylko i wyłącznie do kontaktowania się z panelistą (zaproszenia do udziału w ankietach, informacje o liczbie punktów na koncie itp.) i dopasowywania tematów badań do jego/jej preferencji. Informacje te są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Informacje przekazywane przez panelistę w czasie wypełniania ankiety są poufne. Wykorzystywane są jedynie do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych i raportów z badań.

Czy dane panelistów są bezpieczne?

Wszystkie dane panelistów są przechowywane na zaufanych serwerach panelu, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. O szczegółach na ten temat można przeczytać w polityce bezpieczeństwa panelu.

Jakich tematów dotyczą ankiety?

Badania rynku i opinii to dosyć szerokie pojęcie. Ankiety mogą dotyczyć skuteczności kampanii reklamowych, wizerunku marki, preferencji konsumentów, satysfakcji z kupowanych produktów, ale też rynku pracy, jakości usług administracji samorządowej, czy opinii na temat budowy elektrowni atomowej. Do tego, by jak najlepiej dopasować tematycznie zaproszenia do badań do konkretnych panelistów, służy formularz rejestracji w panelu.

Czy trzeba wypełniać każdą ankietę, do której dostanie się zaproszenie?

Udział w badaniach jest dobrowolny i jeśli komuś nie spodoba się jakiś temat, termin, czy wynagrodzenie punktowe, nie musi brać w nim udziału. Z udziału można się wycofać w każdej chwili, np. jeśli panelista nie będzie chciał odpowiedzieć na jakieś pytanie, które uzna za drażliwe. Jednak jeśli nie wypełni się ankiety do końca, nie otrzyma się za nią punktów.

Jak często jest się zapraszanym do udziału w ankietach?

W zależności od stopnia nasilenia aktywności w dziedzinie badań może to być do 1 do 10, a nawet kilkunastu badań w miesiącu. Trudno jednak z góry przewidzieć, kiedy będzie ich mniej, a kiedy więcej.

Czy wiadomości e-mail z zaproszeniami do udziału w badaniach mogą trafić do SPAM-u?

Niestety, istnieje taka możliwość. Należy co najmniej raz w tygodniu sprawdzać folder SPAM.

Jak dobierani są paneliści otrzymujący zaproszenia do udziału w badaniach?

Podstawą dopasowania zaproszeń do panelistów jest właściwe wypełnienie profilu panelisty, a zatem udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania formularza rejestracji, a następnie uzupełnienie profilu po zalogowaniu. Zaproszenia wysyła się do panelistów potencjalnie znajdujących się w grupie docelowej danego projektu. Są to przede wszystkim cechy demograficzne (płeć, wiek, stan cywilny, województwo, wielkość miejscowości zamieszkania itp.), ale też takie informacje, jak sklepy, w których najczęściej robi się zakupy, liczba posiadanych telefonów itp.

Dlaczego czasem udział w badaniu kończy się po wypełnieniu metryki ankiety?

Administratorom panelu trudno jest przewidzieć ilu zaproszonych panelistów – i w jakim czasie – weźmie udział w danym badaniu. Może się zdarzyć, że panelista przystąpi do wypełniania ankiety, kiedy już zakończona jest próba, w której się znajduje (wymagana liczba uczestników w danej kategorii, np. mężczyźni, 30-35 lat, z wykształceniem wyższym, mieszkający w mieście do 100 000 mieszkańców). Wtedy system badawczy, po wypełnieniu metryki poinformuje go, że próba jest już zamknięta.

Czy poza wymianą punktów na pieniądze istnieją inne możliwości wynagrodzenia?

Istnieje tylko jedna możliwość i jest to wymiana punktów na pieniądze.

Czy rejestracja w panelu jest bezpłatna?

Tak jest. Bezpłatna i dobrowolna.

Czy trzeba logować się do profilu, żeby otrzymać zaproszenia do udziału w ankietach?

Nie trzeba logować się do panelu, chociaż informacje o aktywnych badaniach również są w nim dostępne. Zaproszenia do udziału w ankietach otrzymuje się drogą mailową. Warto jednak regularnie logować się do panelu, by sprawdzać różne informacje, a także przypominać sobie o aktualizacji profilu.

Jak zmienić hasło do profilu?

Wszystkie dane oprócz nazwy uczestnika i hasła można edytować w ustawieniach profilu. Nazwę i hasło może zmienić administrator.

Co się stanie, jeśli zapomni się hasła do profilu?

Należy skontaktować się z administratorem panelu.

Trzeba aktualizować wszystkie informacje na profilu?

Należy pamiętać, że informacje z profilu są wykorzystywane do dopasowania zaproszeń do preferencji panelisty. Dlatego trzeba dbać o aktualizacje profilu, np. gdy zmieniamy miejsce zamieszkania, adres e-mail, czy stan cywilny.

Jak można zrezygnować z udziału w panelu?

Wystarczy usunąć ze swojego profilu wszystkie informacje, skasować go i wysłać informację o tym fakcie do administratora panelu.

Czy po rezygnacji z udziału traci się punkty i pieniądze?

Jeśli zgromadziło się minimalną liczbę punktów wymaganą do ich wymiany na pieniądze, nie traci się ich. Trzeba jednak o fakcie rezygnacji z uczestnictwa poinformować administratora.

W jaki sposób otrzymam płatności za udział w badaniach?

Płatności dokonywane są za pomocą systemu Dotpay. Po uzbieraniu 1000 punktów wypłata środków, w kwocie 50 zł, dokonywana jest na Twoje konto bankowe.

Czy mogę otrzymać płatność za wypełnianie ankiet w inny sposób niż na konto bankowe?

Aktualnie nie ma innej możliwości. Aby otrzymać płatność po wymianie punktów na pieniądze, konieczne jest posiadanie konta bankowego.