Metody badawcze: CAWI vs. CATI

ankiety online
Metody badawcze: CAWI vs. CATI

Metoda CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) to technika przeprowadzania ankiet telefonicznych, w której ankieterzy korzystają z komputerowego oprogramowania, aby pomagać w zbieraniu danych. W ramach niej zbierający dane, wykonują wywiady telefonicznie, a pytania i odpowiedzi są prezentowane na ekranie komputera. Odpowiedzi uczestników badania są wprowadzane bezpośrednio do systemu, co usprawnia proces ankietowania, zapewnia kontrolę nad jakością danych i pozwala na monitorowanie postępów ankiety w czasie rzeczywistym. CATI jest wykorzystywana w badaniach marketingowych, społecznych i opinii publicznej, a także w innych dziedzinach, gdy konieczne jest osiągnięcie reprezentatywnej próby populacji.

Metoda CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) to technika przeprowadzania ankiet online, w której specjaliści ds.badań korzystają z komputerowego oprogramowania, aby tworzyć i wysyłać ankiety do respondentów przez Internet. Badani otrzymują link do ankiety lub dostęp do niej poprzez stronę internetową i udzielają odpowiedzi za pośrednictwem przeglądarki internetowej. To umożliwia szybkie oraz wygodne zbieranie danych, oszczędność czasu i kosztów, a także łatwy dostęp do opinii na całym świecie. CAWI jest szczególnie popularna, ponieważ wiele osób ma dostęp do Internetu, co pozwala na przeprowadzenie badań z szerokim zasięgiem i łatwym dostępem do różnorodnej próby populacji.

Czym jest CATI?

W systemie CATI, ankieterzy mają dostęp do komputerowego systemu, który prezentuje pytania ankietowe na ekranie, a odpowiedzi uczestników badania są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych. System ten może również zawierać różne funkcje, takie jak przypomnienia odbiorcom o ankietach, przypisywanie losowych numerów telefonów itp.

Metoda CATI ma jednak pewne ograniczenia. Nie wszyscy respondenci chętnie uczestniczą w ankietach telefonicznych, co może wprowadzać pewne zniekształcenia w próbie badawczej. Ponadto, zakres pytań w tego typu ankietach jest ograniczony przez czas rozmowy telefonicznej, co może wpływać na kompletność zebranych danych.

Współcześnie, wiele organizacji przestawia się na badania online i ankietowanie przez strony internetowe, co również wpływa na popularność CATI, ale nadal jest ona wykorzystywana w niektórych badaniach i projektach. Przykładowo może być wykorzystywana w badaniach, które wymagają interakcji z respondentem i elastycznego podejścia do odpowiedzi na pytania, co może być szczególnie istotne w badaniach społecznych i marketingowych.

Czym jest CAWI?

W technice CAWI ankiety mogą zawierać różne typy pytań, takie jak jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, skalowanie, czy pytania otwarte. Oprogramowanie umożliwia kontrolę logiki ankiety, walidację odpowiedzi, a także automatyczne przypisywanie unikalnych identyfikatorów ankietowanym.

CAWI jest szeroko stosowanym systemem badawczym ze względu na szereg korzyści, takich jak szybkie zbieranie danych, łatwy dostęp do respondentów z różnych regionów świata, redukcja kosztów i możliwość zaprogramowania skomplikowanych pytań.

Warto zaznaczyć, że technika ta może być wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak badania marketingowe, nauk społecznych, opinii publicznej czy konsumenckie. Pozytywne zmiany w technologiach internetowych przyczyniły się do wzrostu popularności tej metody w badaniach i ankietach na szeroką skalę.

Zalety badań CATI oraz CAWI

Zalety metody CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing):

 1. Szybkość i efektywność: Dzięki komputerowemu wsparciu ankieterzy mogą szybko przechodzić między pytaniami, co skraca czas trwania ankiety.

 2. Kontrola jakości: Oprogramowanie weryfikuje poprawność odpowiedzi i może kontrolować, czy respondent poprawnie zrozumiał pytania, co minimalizuje błędy w danych.
 3. Redukcja błędów: Dzięki komputerowemu wspomaganiu, system CATI minimalizuje błędy wynikające z wprowadzania danych ręcznie, co prowadzi do bardziej precyzyjnych wyników i poprawy jakości danych.
 4. Interaktywność z uczestnikiem badania: W technice CATI ankieterzy mogą dostosować sposób zadawania pytań i odpowiedzi do konkretnego opiniodawcy , co pozwala na bardziej interaktywny i elastyczny dialog, co może zwiększyć ich zaangażowanie w proces.

Zalety metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing):

 1. Szeroki zasięg: Ankietowani z różnych regionów, grup społecznych mogą uczestniczyć w badaniu, dzięki czemu można łatwiej osiągnąć reprezentatywną próbę.
 2. Oszczędność czasu i kosztów: Eliminacja potrzeby wykonywania rozmów telefonicznych redukuje czas zbierania danych i koszty związane z pracą ankieterów.
 3. Wygoda dla uczestników badania: Respondenci mogą wypełniać ankiety w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co zwiększa skłonność do udziału w ankiecie.
 4. Wielowymiarowe pytania: W CAWI łatwiej wprowadzić interaktywne i wielowymiarowe pytania, takie jak skalowanie lub przeciąganie elementów, co może zwiększyć zaangażowanie ankietowanych. Dodatkowo tylko w CAWI można użyć grafik lub materiałów wideo.

Porównanie obu metod badawczych

Środek komunikacji:

 • CATI: CATI wykorzystuje telefon jako główny środek komunikacji między ankieterem a respondentem. Ankieter dzwoni do uczestników badania i przeprowadza wywiady telefonicznie.

 • CAWI: W metodzie CAWI ankieterzy komunikują się z opiniodawcami za pośrednictwem Internetu. Ankiety są przesyłane do ankietowanych online, a odpowiedzi są zbierane przez przeglądarkę internetową.

Zakres pytań:

 • CATI: W metodzie CATI zakres pytań jest ograniczony przez czas rozmowy telefonicznej, co może wpłynąć na kompletność zebranych danych. Pytania powinny być stosunkowo krótkie i klarowne.
 • CAWI: Metoda CAWI pozwala na większą różnorodność pytań, w tym skomplikowane, wielowymiarowe pytania, skalowanie czy przeciąganie elementów, co może zwiększyć zaangażowanie respondentów.

Koszty i efektywność:

 • CATI: CATI może być kosztowne, ponieważ wymaga zatrudnienia ankieterów do przeprowadzenia rozmów telefonicznych. Jednak system ten jest efektywna w kontaktowaniu się z osobami, które nie mają dostępu do Internetu.
 • CAWI: Metoda CAWI jest tańsza niż CATI, ponieważ eliminuje koszty związane z telefonami i pracą ankieterów. Może również zebrać więcej odpowiedzi w krótszym czasie.

Akceptacja respondentów:

 • CATI: Niektórzy z badanych mogą być niechętni uczestnictwa w rozmowach telefonicznych, co może wprowadzić zniekształcenia w próbie.
 • CAWI: CAWI jest bardziej wygodne dla odpowiadających na pytania, ponieważ mogą wypełniać ankiety w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa skłonność do udziału w badaniu.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy istnieje możliwość łączenia metod CATI i CAWI w jednym badaniu?

Tak, istnieje możliwość łączenia technik CATI i CAWI w jednym badaniu, co pozwala na osiągnięcie większej różnorodności opinii i zwiększenie reprezentatywności próby.

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na wybór między CATI a CAWI?

W przypadku metody CATI, anonimowość respondentów może być zapewniona, gdy ankieterzy nie zbierają żadnych danych identyfikujących, takich jak imiona, nazwiska czy adresy. Odpowiedzi są wprowadzane bezpośrednio do komputerowego systemu, a identyfikator opiniodawcy może być tylko numerem, który nie pozwala na ich identyfikację. Dobra praktyka polega na stosowaniu zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp osób trzecich do informacji pozyskanych podczas wywiadu telefonicznego.

Czy metody badawcze CATI i CAWI zapewniają anonimowość respondentów?

W przypadku systemu CAWI, anonimowość może być zapewniona, jeśli odpowiednio zorganizowany jest proces zbierania danych. Uczestnicy badania otrzymują dostęp do ankiety przez Internet, a oprogramowanie może przypisywać unikalne identyfikatory. Te identyfikatory nie są powiązane z ich danymi osobowymi, co pozwala zachować anonimowość. Badacze powinni również stosować certyfikowane i bezpieczne serwery, a także chronić dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zobacz także
15 kwiecień 2024
Jak zaplanować ankietę online
Zdefiniowanie Celów Ankiety Podczas projektowania ankiety online,...
Czytaj więcej
26 styczeń 2024
Czy warto wykonać badanie ankietowe przed startem nowej kampanii marketingowej?
  Badania ankietowe pełnią kluczową funkcję w wsparciu marketingu cyfrowego,...
Czytaj więcej
22 grudzień 2023
Badania marketingowe z Biostat - w poszukiwaniu idealnej firmy badawczej
Ważnym aspektem osiągnięcia sukcesu jest często znalezienie odpowiedniego...
Czytaj więcej
survgo
Stwórz własną ankietę
online
i otrzymaj
5% rabatu na
badanie w panelu
badawczym!
panel5
Panel Badanie-Opinii

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję