Polacy coraz częściej
pytają o zdrowie lekarzy.

Głównym źródłem informacji jest internet.

Wzrasta rola lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, jako źródeł informacji o zdrowiu.

Lekarz rodzinny jest najważniejszym źródłem informacji na temat zdrowia dla ponad trzech czwartych pacjentów, natomiast niemal dwie trzecie pyta o zdrowie lekarza specjalistę. Co więcej, zaufanie do lekarzy zwiększyło się od poprzedniego badania.

Uczestnicy badania wciąż najchętniej poszukują informacji o zdrowiu w internecie. W stosunku do pierwszej fali sondażu (który przeprowadziliśmy w dniach 30.05.2018 - 07.06.2018r.) odsetek ten zmniejszył się. O zdrowiu Polacy chętnie rozmawiają z rodziną i ze znajomymi. Dla co trzeciego z respondentów źródłem wiedzy o zdrowiu pozostają książki i prasa.

Rysunek 1. Źródła czerpania informacji na temat zdrowia
Internet
Lekarz rodzinny
Lekarz specjalista
Znajomi
Rodzina
Książki i prasa
Inne

Co ciekawe, osoby w wieku 50+ częściej czerpią wiedzę o zdrowiu bezpośrednio u lekarzy rodzinnych i specjalistów, niż młodsi uczestnicy badania. Aż 86,1% respondentów w wieku 50-59 lat konsultuje się w sprawach swojego zdrowia z lekarzem rodzinnym, 70,8% z lekarzem specjalistą, a co drugi rozmawia o zdrowiu z rodziną. Również internetowa wiedza o zdrowiu jest mniej atrakcyjna dla osób w wieku powyżej 50 lat, niż dla młodszych.

Rysunek 2. Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wiek
18 - 29 lat
30 - 39 lat
40 - 49 lat
50 - 59 lat
60 lat i więcej

O ile wykształcenie respondentów nie ma wpływu na zaufanie do lekarza rodzinnego, o tyle autorytet lekarza specjalisty jest uzależniony od poziomu ukończonej szkoły. Lekarz specjalista jest liczącym się źródłem informacji o zdrowiu dla 68,5% uczestników badania z wykształceniem wyższym oraz dla 64,3% z wykształceniem średnim, dla 54,7% osób z wykształceniem zawodowym i zaledwie dla 45,5% z wykształceniem podstawowym.

Rysunek 3. Źródła informacji o zdrowiu z podziałem na wykształcenie
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe

Informacji o zdrowiu w internecie przede wszystkim poszukują osoby z wykształceniem podstawowym (95,5%), lecz i 89% z wyższym oraz 87,5% z wykształceniem średnim. Stosunkowo najrzadziej internetowe informacje o zdrowiu przeglądają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (78,7%).

Badanie przeprowadziła firma BioStat za pomocą Panelu Badania Opinii na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, w dwóch falach:
od 30 maja do 7 czerwca, od 20 do 28 grudnia 2018 roku.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję