Suplementy diety dla dzieci

Zdecydowana większość rodziców podając dziecku suplementy diety, kieruje się opinią lekarzy: pediatry 77,3% lub innego specjalisty 30,0%

Czyje zdanie biorą pod uwagę rodzice podejmując decyzję o podawaniu suplementów diety swoim dzieciom?
Lekarza pediatry
Swoje
Lekarza specjalisty
Członków rodziny
Innych rodziców wśród rodziny i znajomych
Dietetyka
Innych rodziców wypowiadających się na forach
inne
77,3%
31,5%
30,0%
16,7%
9,9%
6,8%
5,6%
0,7%

Badani rodzice najczęściej podają dzieciom witaminę D3 (62,8%)
i suplementy wzmacniające układ odpornościowy (55,2%).

Jakie suplementy badani rodzice najczęściej podają swoim dzieciom?

62,8%
55,2%
42,8%
19,4%
13,1%
5,2%
3,6%
0,9%
WSKAZANIA

Witamina D3

Suplementy wzmacniające układ
odpornościowy

Probiotyki

Witamina K

Suplementy pobudzające apetyt

Suplementy ograniczające apetyt

Suplementy pomagające zasypiać

Inne

Dlaczego część rodziców nie podaje dzieciom suplementów diety?

Uważam, że nie ma takiej potrzeby
Nie wierzę w ich skuteczność
Obawiam się, że mogą zaszkodzić
Nie mam wiedzy na temat suplementów diety
Suplementy diety są za drogie
Inny powód
68,8%
20,0%
12,5%
10,0%
2,5%
1,3%

* Badanie zostało zrealizowane przez firmę Biostat w dniach 02-06.06.2017r.
na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 524 respondentów.