rejestracja marzeń

Obowiązek udania się na wizytę u lekarza zwykle nie wywołuje pozytywnych emocji, a sama rejestracja czasem sprawia, że niechęć rośnie jeszcze bardziej. Zdarzyło się Wam kiedyś zastanawiać się jak wygląda perfekcyjna rejestracja?
Jak wyglądałaby Twoja rejestracja marzeń?

Zapytaliśmy pacjentów do jakiego specjalisty rejestrują się niechętnie i dominującą pozycją stał się stomatolog, gdzie większą niechęć wykazują mężczyźni, bo aż 56,5% z nich, u kobiet liczba jest znacznie niższa – jest to 45,6%. Na porównywalnej pozycji procentowej u kobiet umiejscowił się ginekolog, gdyż jest to aż 52,3%. Warte podkreślenia jest, że wizyta u lekarza pierwszego kontaktu wywołuje u nas większą niechęć niż wizyta u okulisty, czy ortopedy.

Czy odczuwa Pan/Pani strach przed wizytą u stomatologa?

43,3%
Tak, w niektórych
przypadkach
38,0%
Tak, za każdym razem
18,7%
Nie, nigdy

Stomatolog

ich boimy się najbardziej, jednakże tylko 38,0% odczuwa strach za każdym razem. Znaczna grupa osób strach czuje tylko w niektórych przypadkach. Wśród 1000 pacjentów wart uwagi jest również procent osób nieustraszonych wynoszący 18,7%, gdzie główną przeważającą liczbą są oczywiście mężczyźni.

Strach przed bólem

Pacjenci stwierdzili, że czołową przyczyną ich strachu jest ból (84,4%), prócz tego odrętwienie wywołuje dźwięk specjalistycznego sprzętu (47,7%) czy koszty związane z wizytą (37,5%). Natomiast jedynie u 19 osób wśród 813 pacjentów stomatolog wywołuje negatywne wspomnienia z odbytych wizyt w przeszłości.

Co powoduje u Pana/Pani strach przed wizytą u stomatologa?

84,4%
Strach przed bólem
47,7%
Dźwięk specjalistycznego sprzętu
37,5%
Koszty
13,3%
Opinie innych osób o zabiegach
12,7%
Wątpliwości co do kompetencji lekarza
10,9%
Niemiłe nastawienie lekarza
6,8%
Złe warunki sanitarne
2,3%
Inne

Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani problem podczas rejestracji do stomatologa?

75,5%
Nie
24,5%
Tak

Aż 75,5% nie skarżyło się na problemy

Większość naszych pacjentów, bo aż 75,5% nie skarżyło się na problemy podczas rejestracji do stomatologa, jednakże o 7 osób więcej stwierdziło, że ich wystąpienie powoduje zwiększenie poziomu negatywnego nastawienia przed wizytą. Czego więc oczekujemy, jaka forma rejestracji nas satysfakcjonuje?

Rejestracja marzeń

Rejestracją marzeń okazała się rejestracja internetowa, co zaskakujące wiek nie gra tutaj żadnej roli. Nawet ludzie w wieku powyżej 50 lat stanowią blisko połowę zainteresowanych taką formą – 46,6%. Ludzie w wieku 18-29 lat najbardziej oczekują udogodnienia w formie rejestracji internetowej, jednakże różnica między kolejnymi przedziałami wiekowymi jest nieznaczna. Dla 53,3% pacjentów ważna jest rzetelna informacja, 51,7% oczekuje rewolucji w postaci wiadomości przypominającej o wizycie lub powiadomienia o potwierdzeniu rejestracji (41,3%). Okazuje się że sympatyczna recepcjonistka oraz miły ton jej głosu również należy do naszych marzeń.

Czego oczekuje Pan/Pani od wymarzonej rejestracji marzeń?

60,7%
Rejestracji internetowej
53,3%
Udzielania rzetelnych informacji
51,7%
Powiadomenia SMS przypominające o wizycie
43,4%
Sympatycznej recepcjonistki
41,3%
Powiadomienia SMS o potwierdzeniu rejestracji
40,0%
Rejestracji telefonicznej
30,5%
Nowoczesności
22,9%
Miłego tonu głosu recepcjonistki
19,2%
Rejestracji tradycyjnej
* Badanie zrealizowane przez BioStat w dniach 31.07.2018r. – 2.08.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii